• Niaouli-100
  • pure-1
1

綠花白千層(O)

Regular price
NT$ 1,800.00
Sale price
NT$ 1,800.00
Regular price
NT$ 0.00

植物單方精油 | 無 | 添 | 加 | Pure essential oils原生植物萃取,產地原物料進口,無添加任何香精或基礎油及其他物質

商品編號A1-N10012
商品英文Niaouli
拉丁學名Melaleuca quinquenervia
商品容量10ml
/ 單方精油請參考書籍或依照專業芳療師指導使用 /